img

วิทยาลัยเทคโนโยีแหลมทอง เข้าเยี่ยมดูงานโรงเรียนสอนขับรถ

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง ได้เข้าเยี่ยมดูงานโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้ ได้รับข้อมูลและวิธีการในการยื่นขอทำใบอนุญาตขับขี่ ได้อย่างถูกต้อง และ ส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษา มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 100 %