img

อบรมขับขี่ปลอดภัยนอกสถานที่ ที่สุรินทร์กับ ส.ยานยนต์

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ทางผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ส.ยานยนต์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม Safety Day  และทางโรงเรียนสอนขับรถ Suzuki Riding School ได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย